Polityka prywatności

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kontrahentów Administratora a także osób zainteresowanych współpracą z administratorem można znaleźć klikając poniższe linki:

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA KLIENTÓW GAZDA GROUP SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W PSZCZYNIE
 2. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA DOSTAWCÓW TOWARÓW I USŁUG GAZDA GROUP SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W PSZCZYNIE
 3. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA KANDYDATÓW DO PRACY W GAZDA GAZDA GROUP SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W PSZCZYNIE
 4. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA ODBIORCÓW KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ GAZDA GROUP SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W PSZCZYNIE

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, przekazywanych przez Użytkowników serwisu internetowego ganinex.com.pl zwanego dalej Serwisem.

 1. Administratorem danych osobowych, zawartych w Serwisie, jest firma GANINEX Adam Gazda z siedzibą w miejscowości Pszczyna, ul. Bielska 31c, NIP 6380012661, REGON 27158161 zwanym dalej Administratorem.
 2. Serwis internetowy pozyskuje informacje o Użytkownikach wprowadzone w formularzach na podstawie zgody wyrażonej przez nich samych.
 3. Przekazane dane przetwarzane są w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu odpowiedzi na zadane pytanie.
 4. Użytkownik, który umieścił dane w formularzu ma prawo do: - wglądu, modyfikacji, usuwania danych osobowych,
  - ograniczenia przetwarzania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie,
  - cofnięcia zgody w dowolnym momencie - cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem,
  - przenoszenia danych do innego Administratora danych osobowych
  - Dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których zostały podane oraz do czasu istnienia obowiązków prawnych, księgowych i podatkowych Administratora, a także do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Jeżeli została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych - do czasu cofnięcia zgody.
 5. Administrator dopełnia należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 6. Podane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które posiadają podstawę prawną wynikającą z przepisów polskiego prawa.
 7. Podmioty gromadzące i przetwarzające dane osobowe w serwisie internetowym pochodzą w głównej mierze z Polski i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy z dostawców mają swoją siedzibę poza EOG (np Google Inc. posiada siedzibę w USA i dostarcza usługę statystyk serwisu internetowego o nazwie Google Analytics). Podmioty te są zobowiązane do przestrzegania zasad określonych w ramach programu Tarcza Prywatności UE-USA, dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych obywateli Unii Europejskiej (decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA) oraz klauzul umownych przyjętych przez Komisję UE.
 8. Podstawy prawne związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 9. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (uśude);
 10. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r Prawo Telekomunikacyjne (PrTel);
 11. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; (RODO).

Kontakt

Pytania dotyczące polityki prywatności należy kierować na adres: iod@ganinex.com.
Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w polityce prywatności.
Wszelkie zmiany zostaną niezwłocznie udostępnione w Serwisie.

Polityka wykorzystywania plików cookies

Pliki cookies to dane informatyczne, przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

 1. Serwis internetowy ganinex.com.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem zawartych w plikach cookies. Należą do nich: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego oraz dane o ścieżce nawigacji Użytkownika i o czasie jego pozostawania na określonych podstronach.
 2. Administrator może wykorzystywać pliki cookies w celu:
  - zwiększenia użyteczności serwisu internetowego i dopasowania jego zawartości do indywidualnych preferencji Użytkownika
  - tworzenia anonimowych statystyk na podstawie systemu Google Analytics (analizy działań Użytkowników w serwisie internetowym i danych demograficznych) z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika
  -  wyświetlania reklam remarketingowych za pośrednictwem systemu Google AdWords do Użytkowników, którzy odwiedzili serwis internetowy
  - wyświetlania reklam spersonalizowanych, dopasowanych do zainteresowań użytkowników i ich zachowań w sieci
 3. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Za pomocą tych ustawień możliwe jest określenie zakresu zgody Użytkownika na umieszczanie tego typu plików w jego przeglądarce. Ograniczenie stosowania lub uniemożliwienie wykorzystania plików cookies może jednak wpłynąć na niektóre z funkcjonalności serwisu internetowego.

Kontakt

Pytania dotyczące polityki wykorzystywania plików cookies należy kierować na adres: iod@ganinex.com.
Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w polityce wykorzystania plików cookies.
Wszelkie zmiany zostaną niezwłocznie udostępnione w Serwisie.

Zasady bezpieczeństwa

 1. Użytkownik serwisu internetowego powinien dbać o bezpieczeństwo swoich urządzeń, które mają dostęp do Internetu. Urządzenie powinno posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, aktualną i bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową "firewall".
 2. Zaleca się włączenie w przeglądarce internetowej filtrów antyphishingowych (narzędzi), które sprawdzają, czy wyświetlona strona internetowa jest autentyczna i nie służy wyłudzaniu informacji, np. poprzez podszywanie się pod instytucję lub dany podmiot gospodarczy.
 3. Zaleca się ostrożność podczas otwierania załączników lub klikania odnośników w wiadomościach e-mail, których Użytkownik się nie spodziewał np. od nieznanych nadawców. W przypadku wątpliwości warto skontaktować się z nadawcą np. telefonicznie.
 4. Pliki powinny być pobierane tylko z zaufanych miejsc. Wysoce ryzykowne jest instalowanie oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł.
 5. Użytkownik serwisu korzystający z domowej sieci Wi-Fi powinien ustawić bezpieczne i trudne do złamania hasło dostępu do sieci. Rekomenduje się także korzystanie najwyższych możliwych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi, które są możliwe do uruchomienia na posiadanym sprzęcie np. WPA2.

Klauzula informacyjna - klienci

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Adam Gazda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GANINEX Adam Gazda, adres: 43-200 Pszczyna, ul. Bielska 31c, NIP: 6380012661

Dane kontaktowe

Jako Administrator wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możecie Państwo kontaktować się na adres email: iod@ganinex.com, lub pisemnie na w/w adres z dopiskiem „Dane osobowe”.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:

Odpowiedzi na Państwa zapytanie, przedstawienia oferty, kontaktu związanego z ofertą, zawarcia umowy, dostawy/realizacji zamówionych produktów i usług, wzajemnych rozliczeń, realizacji ewentualnych zobowiązań wynikających z rękojmi i gwarancji;
Podstawa przetwarzania
Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. w celu zapewnienia zgodności z okresami przechowywania dla celów podatkowych lub handlowych, lub w celu wykonania obowiązków w zakresie identyfikacji kontrahenta i rejestracji transakcji wynikających z regulacji dotyczących prania pieniędzy;
Podstawa przetwarzania
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Marketingu bezpośredniego produktów i usług tj. przekazywania, wyświetlania, przesyłania informacji handlowych rozumianych jako informacje przeznaczone do promowania towarów, usług lub wizerunku Administratora lub innych podmiotów, których usługi lub produkty są oferowane przez Administratora lub związane z jego działalnością (np. informacji o promocjach, konkursach, grach, ofertach handlowych lub propozycjach nabycia); a na podstawie dodatkowej zgody również za pomocą wiadomości wysyłanych na wskazany adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych;
Badania satysfakcji, prowadzenia kampanii dotyczących bezpieczeństwa produktów oraz poprawy jakości towarów i usług, w celach analitycznych i statystycznych;
Ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora;
Zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia;
Rozliczeń wewnętrznych z dostawcami towarów, prowadzenia audytów wewnętrznych;
Podstawa przetwarzania
Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią - art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Dobierania informacji handlowej o produktach i usługach oferowanych przez Administratora pod kątem Państwa potrzeb, zainteresowań, skłonności do zakupu (profilowanie);
Organizacji programów lojalnościowych, szkoleń, konkursów oraz akcji promocyjnych,
Swiadczenia usług wymagających geolokalizacji, takich jak usługi nawigacyjne, usług wbudowanych w aplikacje lub usług zdalnych;
Podstawa przetwarzania
zgoda osoby, której dane dotyczą - art. 6 ust. 1 lit. a RODO


Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora w tym: podmiotom, którym przekazanie danych jest niezbędne w celu realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z umowy (w tym roszczeń z rękojmi i gwarancji), operatorom płatności, podmiotom świadczącym usługi doradcze, audytowe, rachunkowe, ubezpieczeniowe, finansowe, kredytowe, ochrony osób i mienia, dostawcom usług IT, firmom kurierskim i transportowym, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, uczestniczącym w organizacji akcji marketingowych i programów lojalnościowych.

Przekazywanie danych poza EOG

Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

Okres przez który dane będą przechowywane

Okres przechowywania danych uzależniony jest od celu dla którego Państwa dane są zbieranie. W przypadku przygotowania dla Państwa oferty dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres ważności oferty oraz przez okres niezbędny do zawarcia umowy. W przypadku zawarcia umowy Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z przepisów prawa. Tam, gdzie dane osobowe przetwarzane są w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe przetwarzane będą przez okres działalności Administratora na rynku i realizowania przez niego wskazanych celów. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w tych celach. Jeśli dane przetwarzane są w oparciu o Państwa zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Waszych danych osobowych. W szczególności przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego i profilowania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, macie Państwo prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów prawa jest konieczne. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Profilowanie

Profilowanie stanowi formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny Państwa niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Państwa sytuacji, osobistych preferencji, zainteresowań, lokalizacji lub przemieszczania się. W tym przypadku profilowanie polega na tym, że na podstawie danych, pochodzących z różnych źródeł, którymi dysponujemy, możemy w oparciu o wybrane przez siebie kryteria podejmować decyzje co do składania Państwu propozycji udziału w akcjach promocyjnych, przekazywać informacje o towarach i usługach czy składać oferty, aby jak najbardziej dostosować je do Państwa oczekiwań lub zainteresowań. Profilowanie odbywa się za Państwa zgodą.

Źródło pochodzenia danych

Przetwarzamy dane udostępnianie przez Państwa a także dane pochodzące ze stron internetowych, w tym plików cookies, aplikacji mobilnych a w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą także z publicznych rejestrów CEIDG oraz KRS. Przetwarzamy następujące kategorie odnośnych danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz korespondencyjne.

 

 

Polityka prywatności

Dziękujemy za kontakt z naszą firmą. W ciągu 24 godzin pracownik Gazda Group skontaktuje się z Państwem.

Pole obowiązkowe

Pole obowiązkowe

Pole obowiązkowe - niepoprawny adres email

Pole obowiązkowe

Pole obowiązkowe

Formularz kontaktowy

GG - contact worker

Dziękujemy za kontakt z naszą firmą. W ciągu 24 godzin ja, bądź inny pracownik Gazda Group skontaktuje się z Państwem.

Pole obowiązkowe

Pole obowiązkowe

Pole obowiązkowe

Pole obowiązkowe

Pole obowiązkowe

xobo.pl